top of page

 מנט-אור

מנט-אור מציעה תוכנית למנכ"לים בארגונים חברתיים להתפתחותם הניהולית והמקצועית. אנחנו מייצרים מרחב לצמיחה אישית על ידי מעטפת של מנטורינג, העשרה, למידת עמיתים וקהילה איכותית. אנחנו מאמינים כי באמצעות התהליך שעובר המנכ"ל, יתחזק הארגון ויגדיל את השפעתו בחברה.

מקימי המיזם

קרן-שמש מקבוצת עוגן, IVN – Israel Venture Network, הסוכנות היהודית, קרנות הביטוח הלאומי והיזמת החברתית- יעל ורמי ליפמן, חברו להקמת והובלת מנט-אור מתוך שיתוף פעולה בין מגזרי ייחודי, ואמירה ציבורית משמעותית כדגם להכפלת כח ואיגום משאבים לטובת חיזוק המגזר החברתי.

מיום הקמתו מנט-אור פועל לחיבור ויצירת שותפות תוכן עם ארגוני תשתית ותמיכה מהמגזר החברתי והעסקי שיוכלו להביא מיכולותיהם לטובת הארגונים החברתיים.  בין הארגונים השותפים: נבחרת הדירקטורים בג'וינט אלכ"א, ופ.א.י -. פיתוח ארגוני ישראל שמומחים מטעמם מתנדבים בייעוץ ותמיכה בארגונים שבמיזם וכן חברות עיסקיות כדוגמת MAX  שבשת"פ משלבים את הצוות הבכיר לתהליכי ייעוץ למנכ"לים החברתיים

האימפקט שלנו

מנט-אור יוצרת חיבור חוצה מגזרים: בין מנטורים – מנהלים מבכירי המשק הציבורי והעסקי למנכ"לים בארגונים החברתיים. המנטורים מסייעים להתפתחותם המקצועית והאישית של המנכ"לים ובתמורה לכך מקבלים הכרה והוקרה על הידע והניסיון שלהם. בעקבות התוכנית מנכ"לים רבים הצליחו לקדם שינוי ארגוני, לאזן תקציבים, ליצור תוכניות מגירה וכו'. שינויים אלה משפיעים באופן ישיר על העובדים והמתנדבים וכן על המוטבים של הארגון.

האתגר

בעקבות שינויים ומגמות חדשות בעולם העבודה, חווה הניהול תפנית ועל המנכ"לים להיערך למציאות המשתנה. המנכ"לים נדרשים לקבל החלטות חשובות בתנאי אי ודאות, ליצור תכניות עבודה גמישות ולהערך למשבר, לשמור על החוסן הארגוני, לפתח נכסים עצמאיים מניבי הכנסה, ולחזק את הארגון בתחום הניהול הפיננסי. זאת ועוד, המנכ"לים "בודדים בצמרת" וזקוקים למרחב בו הם יוכלו לקבל תמיכה וחיזוק.

צוות המיזם

1659271916920.jfif

רכזת דיגיטל וקשרי מנטורים

בוגרת תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
בעלת ניסיון בתחום השיווק, מדיה וקהילות דיגיטליות והיכרות עמוקה עם עולם הטיפול והליווי.

רון חיון

חברי וועדת היגוי

השותפים שלנו

bottom of page